6/1 Marie Lindvall Wahlberg

Alla barn har rätt att lyckas!
Redan 1946 års skolkommission ville förändra skolan. Under efterkrigstiden insåg man till fullo vikten av kritiskt tänkande människor. Människor som inte bara följde utan även sa stopp! Då skrev man in i skolreformen att rektor inte längre bara skulle syssla men scheman och hålla tal. Nej! Nu skulle rektor bli en pedagogisk ledare!

Debatten i svensk skola fortsätter, vad är skolans uppgift? Att fostra demokratiska medborgare eller att verka för det livslånga lärandet? Min egen övertygelse är att alla barn har rätt att få lära sig och att alla elever kan lära sig, om de får möjlighet att göra det på sitt bästa sätt. Forskning i dag visar att vi har olika starka inlärningskanaler, ”lärstilar” och det finns mängder av forskning värden över som styrker att elever som får arbeta utifrån sina styrkor når bättre resultat. Elever är olika, de motiveras av olika saker, interna mål eller externa mål eller båda. De behöver därför, som jag ser det, olika mått av styrning och tydlighet från pedagogerna. De behöver olika mycket frihet och valmöjlighet. Det ledarskap som pedagogen får att fungera i den ena situationen, behöver inte nödvändigtvis fungera i nästa. Komplexiteten i lärandet är enorm. Samma sak gäller när vi tittar på ledning av skolan. Lärare och pedagoger behöver även de olika former av stöd för att lyckas. Rektor som coach, läraren/pedagogen som coach skapar det förhållningssätt som skolan behöver för att vuxna och barn i skolan ska få bli delaktiga och kulturen ska innehålla riktigt inflytande. Vi befinner oss i ett paradigmskifte, skolan ska bli en arena för utforskande där vi tillsammans, Rektor, lärare och elev skapar den nya skolan.

Def. Coachande förhållningssätt.
Lyssnar och ställer frågor för att få fram den coachades egna tankar, förhåller sig icke-värderande och nyfiken till dessa. Ger stöd genom att tex. förmedla modeller och förslag, bredda perspektiv med egna tankar, berättelser och exempel, utan att ge råd.

Marie Lindvall Wahlberg – författare, coach och rektor inom förskola/skola med 30 års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i förskola och skola och 16 års erfarenhet som chef. Hon har skrivit böckerna Zapp! Att bestämma över sina känslor. (Brainbooks, 2002), Coachning för föräldrar (Pinestream, 2004) samt Coach2Learn (LAP, 2012). Marie är medskapare till Framgångskulturinstitutet som bedriver forskning kring ledarskap, coaching och organisationsutveckling. Hon föreläser bl.a. på Stockholms Universitet och har genomfört process utbildningar och inspirationsdagar i många förskolor och skolor runt om i Sverige sedan 2000. Hennes specialområden är Coaching och lärstilar som verktyg för bättre studieresultat, ledarskaps utveckling, systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i lagstiftningen, samt pedagogisk dokumentation som verktyg för organisationsutveckling.

För mer information besök eller kontakta:

marie@kulturarkitekterna.se

www.framgangskulturinstitutet.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s